web maker

Logo

Scoala de Afaceri – Regiunea Sud-Est

„Aleron Training Center SRL” în parteneriat cu Fundaţia „Centrul de Resurse pentru Educaţie si Formare Profesională” și cu „R4 – Consultanţă și Formare Profesională SRL”   implementeaza
Proiectul „Școala de Afaceri – Regiunea Sud-Est” Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

        

            Prezentare proiect 

            Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea antreprenoriatului in Regiunea Sud-Est prin stimularea initiativei antreprenoriale in rândul a 300 de persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca), si prin sprijinirea lor pentru înfiintarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 36 de afaceri prin oferirea de micro-granturi de pana la 40.000 euro fiecare.
            Prin proiect se înfiinteaza noi afaceri în regiunea de dezvoltare, lucru care este de asteptat sa genereze pe termen scurt si lung noi locuri de munca (minim 72 de locuri de munca create in proiect), fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii Regiunii Sud-Est si la dezvoltarea a unui mediu economic durabil datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul proiectului prin intermediul parteneriatului.

            Obiectivele specifice ale proiectului

            1. Cresterea nivelului de informare în rândul populatiei cu potential de a intra în grupul tinta (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) din regiunea Sud-Est prin masuri directe de informare cu privire la beneficiile si oportunitatile antreprenorialului, în vederea înscrierii unui numar de 300 persoane în grupul tinta în cele 6 judete (Constanta, Tulcea, Buzau, Vrancea, Galati, Braila) ale regiunii de implementare, în mod echilibrat.
            2. Îmbunatatirea competentelor in domeniul antreprenorial pentru 300 de persoane din grupul tinta din Regiunea Sud-Est, pentru a le permite dobândirea competentelor de baza dar si cele necesare includerii componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabila, a egalitatii de sanse si tratament, precum si a unui comportament etic in afaceri.
            3. Asigurarea de suport informativ si suport personalizat pentru cele 300 de persoane din grupul tinta care absolva programul de formare antreprenoriala în vederea pregatirii planurilor de afaceri care participa la concurs, inclusiv prin servicii de Helpdesk, consultanta în elaborarea planurilor de afaceri, atât online, cat in sesiuni de lucru individuale/ grup.
           4. Sprijinirea înfiintarii a 36 de afaceri prin micro-granturi de pana la 40.000 euro fiecare si respectiv crearea a 72 de locuri de munca in Regiunea Sud-Est, beneficiare de ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurarii unei implementari durabile si sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrarii schemei de minimis pentru acestia, precum si monitorizarea lor in perioada de sustenabilitate de 12 luni.
            5. Sprijinirea înfiintarii a 36 de afaceri si respectiv crearea a 72 de locuri de munca in Regiunea Sud-Est, beneficiare de ajutor de minimis in cadrul proiectului, in vederea asigurarii unei implementari durabile si sustenabile a planurilor de afacere, asigurarea administrarii schemei de minimis pentru acestia, precum si monitorizarea lor in perioada de sustenabilitate de 12 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 8.847.796,34 lei;

• Valoarea alocării financiare nerambursabile de 8.722.398,84 lei, din care: 

        o FSE – 7.414.039,02 lei 

        o Bugetul național – 1.308.359,82 lei; 

• Durata de realizare: 11.01.2018 – 10.12.2021 

• Cod MySMIS/ proiect: 105752 

• Proiect cofinanțat din Fondul FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
© Aleron 2018